Föreningen Svenska Plåtkonsulter arrangerar

Plåt Tekniskt Forum

som är ett mötesforum för plåtbranschens aktörer


Diskussioner kring AMA, Teknikhandboken, nya material och utförande m.m.

 

Forumet är ett tillfälle att träffa kollegor och konkurrenter!

 

Idag medverkar ca 30 företag, organisationer, konsulter m.m.

 

Till PTF-arkivet, klicka på bild ovan!

 Inbjudan till Plåt Tekniskt Forum

Härmed inbjuds ert företag att, tillsammans med Föreningen Svenska Plåtkonsulter, ingå i en gemensam teknikgrupp. Syftet är att gemensamt hålla varandra informerade om den tekniska utvecklingen inom i första hand plåtslageri- och lättbyggnadsteknik.

Gruppens syfte är också att vara en inspirationskälla för deltagarnas tekniska fantasi och utveckling genom ett ömsesidigt idéutbyte som i sin tur kan stimulera till branschens fortsatta utveckling.

Syftet är dessutom att genom information gemensamt verka för ökad kvalitet i alla led.

Föreningen Svenska Plåtkonsulter åtar sig att organisera mötesverksamheten genom att bjuda in till minst två möten per år. Detta innebär att vi sätter upp dagordning kring aktuella frågor och intressanta spörsmål, organiserar studiebesök på intressanta byggen mm.

För att delta i mötesverksamheten gäller att varje företag eller organisation som önskar delta i denna mötesverksamhet betalar en årlig avgift om 3 000 SEK. Varje deltagare står för sina egna resekostnader och eventuellt boende. Varje deltagande företag eller organisation deltar med det antal personer som man själv finner lämpligt.

 

Med vänlig hälsning

Föreningen Svenska Plåtkonsulter

Bo Selander, ordf.

 

 

 

Är du intresserad att medverka skicka ett e-post till oss på:

info@platkonsulter.se