Föreningen Svenska Plåtkonsulter, bildad 2006

 

Styrelse

                Ordförande    Bo Selander
                Sekreterare   Torbjörn Osterling
                Kassör          Stefan Lardner
                Suppleant     Oscar Mässing

Medlemmar