Nästa möte

Årsmöte 21:a februari 2019, hos Roslagens Plåtkonsult i Stockholm 

Studieresa 4-7 april 2019 till Polen