är en sammanslutning av aktiva konsulter
som har sitt verksamhetsområde "på taket".

Föreningens ändamål är att värna om kvalité på husets "femte"
fasad och fungera som ett forum för kunskap och utbildning.

Vi plåtkonsulter hjälper dig med plåtteknik,
projektering, kontroll och besiktning av tak och fasad

Vi kan också hålla kurser i Plåtteknik, AMA, Eurokoder m.m.

Bilder, tips och råd kan du hitta på
respektive konsults hemsida
 

Frågor om föreningen och dess verksamhet besvaras genom
info@platkonsulter.se