Välkommen till

Föreningen Tak & Fasadkonsulterna

Vilka är vi?

Föreningen Tak & Fasadkonsulterna är en förening för seriösa och kunniga konsulter med tak och fasader som specialitet och då främst med plåtbeklädnad men även andra fasadmaterial.

Föreningen ställer stora krav på medlemmarnas kompetens och moral.

Hur kan vi hjälpa dig?

Föreningen Tak & Fasadkonsulterna är en förening för seriösa och kunniga konsulter med tak och fasader som specialitet och då främst med plåtbeklädnad men även andra fasadmaterial.

Våra kunder ska alltid känna största möjliga trygghet vid kontakter med oss. Alla medlemmar har en omfattande ansvarsförsäkring.